Informace o zpracování osobních údajů včetně poučení

 Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace ve smyslu ustanovení § 5 odstavec 2 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci. 

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

2. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány:

osobní údaje, kterými jsou:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • zajištění registrace a účasti subjektu údajů na krajské konferenci „Jak zadržet vodu v krajině?“

3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu dvou měsíců, nejdéle do 31. 5. 2019. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v listinné podobě.

4. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:

Zpracovávané osobní údaje uvedené v bodě 1. tohoto souhlasu nebudou poskytnuty žádným třetím osobám.

* Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány“.

 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • Správce osobních údajů, kterým je KÚ LK, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Bc. Otto Kult, e-mail: otto.kult@kraj-lbc.cz

 • Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.

 • Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu z důvodu nepřesnosti, omezení zpracování, vznesení námitky, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně a má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.  

Liberecký kraj

Rezort životního prostředí, zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

 • Facebook Sociální Icon

Ing. Tereza Pokorná

485 226 612

tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now